Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Реална икономикаЦентрална тема на изследователската работа на Клуб "Икономика 2000" е реалната икономика - взаимодействието между правителството и пазарите, корпоративното и индустриалното преструктуриране в България и други източноевропейски страни. Основни теми са функционирането на пазарните институции и процеси, пречките пред установяване на корпоративно управление, поведението на предприятията и ролята на инвестициите. Клубът анализира и популяризира различни методи на масова и конвенционална приватизация, като по този начин съдейства за ускоряване на приватизационния процес. Специално внимание се отделя на социалните ефекти от приватизацията и преструктурирането на предприятията.