Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Покана за участие в онлайн семинари на тема „Кръгова икономика“В началото на месец февруари ще се проведат три обучителни модула, посветени на кръговата икономика, както следва:

 .

1. „Кръгова икономика – предизвикателства и възможности“ - 2 февруари 2023 г.

 .

2. „Кръгова икономика - добри практики“ - 7 - 8 февруари 2023 г.

 .

3. „Мобилизирането на национални и европейски фондове за кръгова икономика“ - 9-10 февруари 2023 г.

 .

За участие в обученията НЕ СЕ заплаща такса.

 .

Участниците в онлайн обученията ще получат сертификат за участие.

 .

Обучителните модули се разработиха в рамките на проекта „Кръгова икономика за устойчиво бъдеще – гражданското общество в България за Европейския зелен пакт“ (LIFE CE STARSEED), който се изпълнява с финансовата подкрепа на Програма LIFE на ЕС. Бенефициент по проекта е Клуб Икономика 2000 – неправителствена организация в обществена полза (http://www.club2000.org/bg/home.html).

 .

За постигане целите на проекта се проведоха присъствени обучения по посочените по-горе три модула в София, Бургас, Велико Търново, Пловдив, Варна, Русе, Стара Загора и Смолян, в периода април-декември 2022 г. Поради големия интерес и за да се повиши осведомеността за кръговата икономика сред по-широк кръг от участници, организираме и онлайн обучения по трите модула.

 .

Линкът за присъединяване във виртуалната стая на он-лайн обученията е:

 .

https://clubeconomika2000.my.webex.com/clubeconomika2000.my-en/j.php?MTID=m413dd82c9a801b7f812c99e4f85316c7

 .

Дневният ред на семинарите можете да изтеглите оттук ->

 .

Очакваме Ви!