Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Проведе се церемонията по връчване на наградите от конкурса „Бизнес модели за кръгова икономика“На 17 февруари 2023 г. от 13.00 часа в Голямата зала на Институт за икономически изследвания – Българска академия на науките се проведе церемонията  по връчване на наградите от конкурса „Бизнес модели за кръгова икономика“, организиран по проект LIFE20 NGO4GD/BG/000017 „Кръгова икономика за устойчиво бъдеще – гражданското общество в България за Европейския зелен пакт“, финансиран от Програма LIFE на Европейския съюз. 

 .

Наградите връчи г-н Борислав Тафраджийски, изпълнителен директор на Клуб "Икономика 2000".

 .

Директорът на Института за икономически изследвания – Българска академия на науките проф. д-р Ирена Зарева-Зафирова произнесе приветствено слово към участниците в конкурса.