Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Представяне на доклад по Проект BG05SFOP001-2.025-0185 „Подпомагане реформата на корпоративното управление на държавните предприятия: мониторинг, оценки, препоръки“ с подкрепата на ОПДУ 2014-2020На 14.09.2023 г. (четвъртък) от 10 до 12.30 ч. в заседателна зала №3 на Федерация на НТС в България, ул. Г. С. Раковски № 108, София ще се проведе представяне и обсъждане на Годишен доклад „Оценка на корпоративното управление на държавните предприятия за 2021 година“, постигнат в резултат от изпълнението на Дейност 1: Оценка на състоянието на корпоративното управление на държавните предприятия през 2021 г. на проекта.

.

Можете да изтеглите доклада оттук.