Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Национална кръгла маса по Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух”На 19.10.2022 г. /сряда/ от 11.00 ч. в сградата на Федерация на научно-техническите съюзи, гр. София, ул. „Георги С. Раковски“ № 108, зала № 3, ще се проведе Национална кръгла маса по Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” - LIFE-IP CLEAN AIR, с финансовия принос на Програма LIFE на Европейския съюз. 

Националната кръгла маса ще бъде посветена на приноса на общините по Проекта към подобряване на качеството на атмосферния въздух и представяне на нови възможности за преход към алтернативни форми на отопление на домакинствата.