Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Резултати от конкурса „Бизнес модели за кръгова икономика“Категория 1: Ученици  от 10, 11 и 12 клас:

.

1. първа награда - 1000 лева - Гьоркем Кадир Смаил, ФСГ ,, Атанас Буров‘‘ Хасково
2. втора награда - 500 лева - Мартина Петрова Димитрова, Варненска търговска гимназия „Г.С.Раковски“  
3. трета награда - 300 лева - Тасим Юмер Тасим, ФСГ  „Атанас Буров“ гр. Хасково
.

Категория 2: Студенти във висши учебни заведения

.

1. първа награда - 1000 лева - Рафет Седатов Исмаилов, Университет за национално и световно стопанство 

2. втора награда - 500 лева - Ивет Георгиева Йотова, НСА „Васил Левски“ 

3. трета награда - 300 лева - Ивона Веселинова Енчева, Правно-исторически факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград

.

Категория 3: Докторанти в университет или научен институт

.

1. първа награда - 1000 лева -  Рени Иванова Панчева, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Стопански факултет

.Допълнителни поощрителни награди от Категория 1: Ученици  от 10, 11 и 12 клас:

.

В категория 3 е получена само една разработка, която е оценена с първа награда. Журито взе решение,  с остатъка от неразпределената сума за  втора и трета награда от Категория 3, да награди допълнително осем от участниците в Категория 1: Ученици  от 10, 11 и 12 клас, с поощрителна награда от по 100 лв. 

.

.

Участниците, които получават поощрителни награди, са:

.


1. Илия Георгиев Кочев, Професионална гимназия по икономика и мениджмънт – гр. Пазарджик, 100 лв. 
2. Константин Венцеславов Димитров, Национална природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“, 100 лв.
3. Василена Ангелова Богданова, Професионална гимназия по икономика и мениджмънт – гр. Пазарджик, 100 лв.
4. Иванка Димитрова Хамамджиева, Професионална гимназия по икономика и мениджмънт – гр. Пазарджик, 100 лв.
5. Ивона Иванова Црънчева, Професионална гимназия по икономика и мениджмънт – гр. Пазарджик, 100 лв.
6. Борислава Кирилова Батачева, Професионална гимназия по икономика и мениджмънт – гр. Пазарджик, 100 лв.
7. Диана Георгиева Кузманова, Професионална гимназия по икономика и мениджмънт – гр. Пазарджик, 100 лв.
8. Стефан Димитров Вацев, Професионална гимназия по икономика и мениджмънт – гр. Пазарджик, 100 лв.

.

На 27 януари 2023 г. на сайта на Инициатива „Звезден алианс за кръгова икономика“ https://cestarseed.com ще бъде обявена датата и мястото на провеждане на награждаването на победителите в конкурса. Поканени са всички участници, подали разработки в конкурса „Бизнес модели за кръгова икономика“.

.

 .

Благодарим на всички за участието!