Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

НОВИНИ


Обучителни материали от проведените семинари (Модул 1 и 2) по проект „Кръгова икономика за устойчиво бъдеще – гражданското общество в България за Европейския зелен пакт“ (LIFE CE STARSEED)Всички материали от проведените до момента обучителни семинари (Модул 1 „Кръговата икономика – предизвикателства и възможности“ и Модул 2 „Кръгова икономика – добри практики' са качени на официалния сайт на проекта.

повече

Покана за участие в семинар „Мобилизиране на национални и европейски фондове за кръгова икономика“ на 8-9 ноември 2022 г., гр. Варна, хотел „Аква“Семинарът се провежда в рамките на проекта „Кръгова икономика за устойчиво бъдеще – гражданското общество в България за Европейския зелен пакт“ (LIFE CE STARSEED), финансиран по Програма LIFE на ЕС.

повече

Покана за участие в семинар „Мобилизиране на национални и европейски фондове за кръгова икономика“ на 2-3 ноември 2022 г., гр. Велико Търново, хотел 'Меридиан Болярски'Семинарът се провежда в рамките на проекта „Кръгова икономика за устойчиво бъдеще – гражданското общество в България за Европейския зелен пакт“ (LIFE CE STARSEED), финансиран по Програма LIFE на ЕС.

повече

Покана за участие в семинар „Мобилизиране на национални и европейски фондове за кръгова икономика“ на 25-26 октомври 2022 г., гр. Стара Загора, хотел "Верея"Семинарът се провежда в рамките на проекта „Кръгова икономика за устойчиво бъдеще – гражданското общество в България за Европейския зелен пакт“ (LIFE CE STARSEED), финансиран по Програма LIFE на ЕС.

повече

Покана за участие в семинар „Мобилизиране на национални и европейски фондове за кръгова икономика“ на 18-19 октомври 2022 г., гр. София, хотел Форум, зала „Централ“Семинарът се провежда в рамките на проекта „Кръгова икономика за устойчиво бъдеще – гражданското общество в България за Европейския зелен пакт“ (LIFE CE STARSEED), финансиран по Програма LIFE на ЕС.

повече

Национална кръгла маса по проект „Последваща оценка на изпълнението на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2014-2020 г.“На 30 юни 2022 г. от 10 до 12.30 ч. в сградата на Федерацията на научно-техническите съюзи, гр. София ще се проведе национална кръгла маса.

повече

Клипове, представящи важните акценти и добри практики за кръгова икономика - 'Какво е кръгова икономика?' и 'Зелен дом'Клиповете са разработени в рамките на проекта „Кръгова икономика за устойчиво бъдеще – гражданското общество в България за Европейския зелен пакт“ (LIFE CE STARSEED), финансиран по Програма LIFE на ЕС.

повече

Покана за участие в семинар „Кръгова икономика – добри практики“ на 21-22 юни в хотел „Дунав плаза“, гр. РусеСеминарът се провежда в рамките на проекта „Кръгова икономика за устойчиво бъдеще – гражданското общество в България за Европейския зелен пакт“ (LIFE CE STARSEED), финансиран по Програма LIFE на ЕС.

повече

Покана за участие в семинар „Кръгова икономика – добри практики“ на 15-16 юни в хотел „Аква“, гр. ВарнаСеминарът се провежда в рамките на проекта „Кръгова икономика за устойчиво бъдеще – гражданското общество в България за Европейския зелен пакт“ (LIFE CE STARSEED), финансиран по Програма LIFE на ЕС.

повече

Покана за участие в семинар „Кръгова икономика – добри практики“ на 15-16 юни в хотел „Меридиан Болярски“, гр. Велико ТърновоСеминарът се провежда в рамките на проекта „Кръгова икономика за устойчиво бъдеще – гражданското общество в България за Европейския зелен пакт“ (LIFE CE STARSEED), финансиран по Програма LIFE на ЕС.

повече