Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи