Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

НОВИНИ


Покана за участие в пресконференция по проект „Последваща оценка на изпълнението на актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2014-2020 г.“Целта на проекта е установяване на напредъка в реформата на съдебната система, постигнат в резултат от изпълнение на актуализираната Стратегия и Пътната карта за изпълнението й.

повече

Доклад на тема: 'Основни резултати от мониторинга на изпълнението на актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2014-2020 г.'По проект „Последваща оценка на изпълнението на актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2014-2020 г.“

повече

Национална кръгла маса и пресконференция за продължаване на реформата в съдебната системаНа 31 юли 2020 г. в заседателната зала на ИИИ на БАН се проведоха национална кръгла и заключителна пресконференция по проект 'Разработване на система за мониторинг на актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2014-2020 г.'

повече