Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Последваща оценка на въздействието на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност в БългарияНастоящото издание "Последваща оценка на въздействието на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност в България", юли 2010  е разработено в рамките на проект, финансиран от Световната банка.