Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи


Филтър:


Отрасъл:


Година:Книги

Бюлетини

Други

Статии

Учебни материали и презентации

ПУБЛИКАЦИИ


Методология за извършване на оценка на изпълнението на актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2014-2020 г.Докладът е разработен в рамките на Дейност 2. Разработване и приложение на методология за извършване на оценка на изпълнението на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2014-2020 г. (АСПРСС 2014-2020 г.) и Пътната карта

повече

Публикация по Дейност 1 на проект: „Последваща оценка на изпълнението на актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2014-2020 г.“В рубрика “Новини” е публикуван доклад доклад на тема: 'Основни резултати от мониторинга на изпълнението на актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2014-2020 г.'.

повече

«123»