Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи


Филтър:


Отрасъл:


Година:Книги

Бюлетини

Други

Статии

Учебни материали и презентации

ПУБЛИКАЦИИ


Оценка и предложения за подобряване на цените за питейна и отпадъчна вода и таксите за заустване в басейна на река Дунав: Казус за „ВиК” ЕООД, гр. ПлевенРазработката е изготвена от Димитър Тропчев, Глен Морис и Андраш Киш в рамките на проект „Укрепване на капацитета за намаляване на замърсяването с биогенни вещества и за трансгранично сътрудничество в басейна на река Дунав”

повече

Д.Бобева, Г. Шопов, Лисабонската стратегия: как да се справим с бедността и социалното изключване?Статията представя някои по-интересни акценти от дискусията по проблема за социалното изключване и бедността, поставени на конференцията. В нейната основа залегна разбирането, че най-сигурният начин да се ангажира обществената подкрепа за процеса на социа

повече

«1»