Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи


Филтър:


Отрасъл:


Година:Книги

Бюлетини

Други

Статии

Учебни материали и презентации

ПУБЛИКАЦИИ


KOOП AT-БГ-Бюлетин № 10 - юни 2012 г.Настоящият бюлетин съдържа актуална информация за развитието на сътрудничеството между България и Австрия в областта на политиката на пазара към месец юни 2012 г.

повече

KOOП AT-БГ-Бюлетин №9 - декември 2011 г.Настоящият бюлетин съдържа актуална информация за развитието на сътрудничеството между България и Австрия в областта на политиката на пазара към месец декември 2011 г.

повече

KOOП AT-БГ-Бюлетин № 8 - май 2011 г.Настоящият бюлетин съдържа актуална информация за развитието на сътрудничеството между България и Австрия в областта на политиката на пазара към месец май 2011 г.

повече

KOOП AT-БГ-Бюлетин № 7 - ноември 2010 г.Настоящият бюлетин съдържа актуална информация за развитието на сътрудничеството между България и Австрия в областта на политиката на пазара към месец ноември 2010 г.

повече

KOOП AT-БГ-Бюлетин № 6 - август 2010 г.Настоящият бюлетин съдържа актуална информация за развитието на сътрудничеството между България и Австрия в областта на политиката на пазара към месец август 2010 г.

повече

KOOП AT-БГ-Бюлетин № 5 - май 2010 г.Настоящият бюлетин съдържа актуална информация за развитието на сътрудничеството между България и Австрия в областта на политиката на пазара към месец май 2010 г.

повече

KOOП AT-БГ-Бюлетин № 4 - август 2009 г.Настоящият бюлетин съдържа актуална информация за развитието на сътрудничеството между България и Австрия в областта на политиката на пазара към месец август 2009 г.

повече

KOOП AT-БГ-Бюлетин № 3 - май 2009 г.Настоящият бюлетин съдържа актуална информация за развитието на сътрудничеството между България и Австрия в областта на политиката на пазара към месец май 2009 г.

повече

KOOП AT-БГ-Бюлетин № 2 - ноември 2008 г.Настоящият бюлетин съдържа актуална информация за развитието на сътрудничеството между България и Австрия в областта на политиката на пазара към месец ноември 2008 г.

повече

KOOП AT-БГ-Бюлетин № 1 - юли 2008 г.Настоящият бюлетин съдържа актуална информация за развитието на сътрудничеството между България и Австрия в областта на политиката на пазара към месец юли 2008 г.

повече

«1»