Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи

Публична администрацияКлуб "Икономика 2000" възприема развитието на успешна и открита публичната администрация като основно средство за посрещане на новите предизвикателства пред България, свързани с членството й в ЕС. Клубът предоставя услуги, свързани с изграждане на институционалния капацитет и въвежда нови методи за управление на публичната администрация. Подготовката на публичната администрация съгласно европейските изисквания заема специално място в дейността на Клуба.