Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи


Филтър:


Отрасъл:


Година:Проекти


Система за подпомагане вземането на решения относно риска от наводнения в басейна на река СтрумаПроектът се финансира от Европейската програма за териториално сътрудничество България-Гърция 2007-2013 г. и е с период на изпълнение 03/2011 - 06/2013.

повече

Автоматизирани телеметрични устройства за оперативно наблюдение на басейна на река МестаПроектът се финансира от Европейската програма за териториално сътрудничество България-Гърция 2007-2013 г. и е с период на изпълнение 03/2011 - 06/2013.

повече

Мрежа от референтни лаборатории за оценка на състоянието на околната среда за водопотребителитеПроектът се финансира от Европейската програма за териториално сътрудничество България-Гърция 2007-2013 г. и е с период на изпълнение 03/2011 - 06/2013.

повече

Конкурентоспособност, иновации и нематериални инвестиции в Европа - COINVESTВ рамките на проект COINVEST, осъществяван с подкрепата на Седма рамкова програма на Европейската комисия, се експериментира нова методология за измерване на нематериалните активи, разкриване на техния принос в БВП и подобряване конкурентоспособността на

повече

КООП АТ-БГПроектът е насочен към развитие на сътрудничество между Австрия и България в областта на политиката на пазара на труда.

повече

Европейска мрежа за изследване на икономическото влияние на информационните и комуникационни технологии (European Network for the Research on the Economic Impact of ICT)Проектът е осъществяван с подкрепата на Седма рамкова програма на Европейската комисия. Клуб "Икономика 2000" е партньор по проекта от българска страна.

повече

STEPS - Засилване на ангажираността в изследвания на общественото здравеПроект STEPS, финансиран от Седма рамкова програма на ЕС, има за цел насърчаване участието на гражданското общество в изследвания в областта на общественото здраве и подобряване качеството на живот на европейските граждани.

повече

Обучение по „Бизнес планиране”Клуб „Икономика 2000” провежда серия от обучения за потенциални бъдещи директори и помощник директори по бизнес планиране в български образователни институции.

повече

Подготовка на Национална стратегия и план за действие за управление на водите и на необходимите промени в нормативната базаПроектът се изпълнява от Обединение „Водна стратегия 2010”, като оперативната реализация на дейностите се разпределя между петте партньора - Институт за икономически изследвания при БАН, Клуб „Икономика 2000”, „АКВАПАРТНЬОР” ЕООД, „EкоПро Консулт” ЕООД и

повече