Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи


Филтър:


Отрасъл:


Година:Проекти


Усъвършенстване на Цикъла за управление на инфраструктурни проекти и договориране в България и РумънияЦелта на проекта бе да се подпомогне подобряването на качеството на административните структури в България и Румъния, отговорни за изпълнението на програма ИСПА и Кохезионния фонд, в бъдеще, по отношение на пълния Цикъл за управление на проекти (ЦУП).

повече

Разработване на Общински планове за развитие за периода 2007-2013 за общините Рудозем, Чирпан и МездраКачеството на плановете определя в значителна степен както степента на усвояване на средствата, така и осъществяването на конкретни местни проекти, насочени към проблеми, свързани с населението и бизнеса.

повече

Консултантски услуги за мониторинг и оценка на Агенцията по кадастърaОсновната цел на проекта бе изграждане на интегрирана информационна система и имотен регистър, които ще доведат до създаване на ефективен пазар на недвижими имоти, работещ механизъм за неговото поддържане и промени в системата за регистрация. Този проект

повече