Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи


Филтър:


Отрасъл:


Година:Проекти


Разработване на Национален план за разпределение на квоти за търговия с емисии на парникови газове за участие на България в еврПроектът имаше за цел да подпомогне прилагането на Директива 2003/87/EС в България относно създаването на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в Европейския съюз.

повече

Икономическо и екологично въздействие на приватизацията на земя в Източна Европа и ЕвразияПроектът имаше за цел да разкрие взаимодействието между икономическите и екологичните въздействия от приватизацията на земя в България и Украйна.

повече

Планиране на местното икономическо развитие – община РудоземПроект „Планиране на местното икономическо развитие – община Рудозем” бе реализиран в рамките на програма „Активни услуги на пазара на труда”, финансиран от Световна банка и управляван от Агенция по заетостта към МТСП.

повече

Усъвършенстване на Цикъла за управление на инфраструктурни проекти и договориране в България и РумънияЦелта на проекта бе да се подпомогне подобряването на качеството на административните структури в България и Румъния, отговорни за изпълнението на програма ИСПА и Кохезионния фонд, в бъдеще, по отношение на пълния Цикъл за управление на проекти (ЦУП).

повече

Разработване на Общински планове за развитие за периода 2007-2013 за общините Рудозем, Чирпан и МездраКачеството на плановете определя в значителна степен както степента на усвояване на средствата, така и осъществяването на конкретни местни проекти, насочени към проблеми, свързани с населението и бизнеса.

повече

Консултантски услуги за мониторинг и оценка на Агенцията по кадастърaОсновната цел на проекта бе изграждане на интегрирана информационна система и имотен регистър, които ще доведат до създаване на ефективен пазар на недвижими имоти, работещ механизъм за неговото поддържане и промени в системата за регистрация. Този проект

повече