Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи


Филтър:


Отрасъл:


Година:Проекти


Консултантски услуги за мониторинг и оценка на Агенцията по кадастърaОсновната цел на проекта бе изграждане на интегрирана информационна система и имотен регистър, които ще доведат до създаване на ефективен пазар на недвижими имоти, работещ механизъм за неговото поддържане и промени в системата за регистрация. Този проект

повече