Създаване и трансформиране на идеи в дейности и проекти, които водят до успехи


Филтър:


Отрасъл:


Година:Книги

Бюлетини

Други

Статии

Учебни материали и презентации

ПУБЛИКАЦИИ


Оценка и предложения за подобряване на цените за питейна и отпадъчна вода и таксите за заустване в басейна на река Дунав: Казус за „ВиК” ЕООД, гр. ПлевенРазработката е изготвена от Димитър Тропчев, Глен Морис и Андраш Киш в рамките на проект „Укрепване на капацитета за намаляване на замърсяването с биогенни вещества и за трансгранично сътрудничество в басейна на река Дунав”

повече

Д.Бобева, Г. Шопов, Лисабонската стратегия: как да се справим с бедността и социалното изключване?Статията представя някои по-интересни акценти от дискусията по проблема за социалното изключване и бедността, поставени на конференцията. В нейната основа залегна разбирането, че най-сигурният начин да се ангажира обществената подкрепа за процеса на социа

повече

Г.Шопов, Законови рамки и анализ на финансирането на социалното подпомагане на инвалидите в БългарияНастоящата студия разглежда действащите програми за социална защита на инвалидите в България и законодателната рамка на финансирането на социални помощи за инвалиди

повече

Пенсионната реформа в българия: мостът между изследванията и политиката, Икономическа мисъл, март 2005Това изследване попада в категорията на така наречените "периодични изследвания " и анализира конкретен период на съществена промяна в политиката на България, свързани с подготовката и осъществяването на пенсионната реформа.

повече

Финансов мениджмънт и контрол на публичните агенции, Доклади СИГМА № 32, 2002Всички страни-членки на ЕС и страните от Централна и Източна Европа използват агенции с различна форма и големина като част от своята система за публична администрация. Законовите форми са най-различни според различните страни в зависимост от законодат

повече

Държавните служби в Европа на петнадесетте: тенденции и развитие, ЕИПА, 2002Второто издание на книгата “Държавните служби в Европа на петнадесетте” на ЕИПА има за цел преди всичко да сравни и анализира специфични елементи на държавните служби в държавите-членки.

повече